مقالات

اسید هیومیک چیست؟

فواید استفاده کردن از اسید هیومیک

اسید هیومیک نفش خیلی مهمی در خاک دارد باعث تجزیه و تحلیل خاک میشود
اثرات اسید هیومیک بر گیاهان
 • افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک
 • افزایش تهویه خاک
 • بهبود دانه بندی خاک
 • افزایش تبدیل عناصر به فرم های قابل جذب
 • افزایش درصد نیتروژن خاک
 • بهبود ساختمان خاک از جمله کاهش تراکم و فشردگی
 • افزایش راندمان مصرف سایر کودها
 • صرفه جویی در مصرف کودهای کم مصرف و پر مصرف
 • این کود دارای اثرات شبه هورمونی مانند سیتوکینین است
 • افزایش طول و وزن ریشه
 • افزایش تعداد ریشه های جانبی
 • افزایش فتوسنتز و تنفس گیاه

 

 

چرا باید به خاک اسید هیومیک اضافه کنیم؟

 

متاسفانه فعالیت‌های انسانی باعث آلودگی و کم‌ارزشی خاک‌ها شده است. این فعالیت‌های انسانی اکوسیستم‌های (مواد ارگانیک) خاک را کاهش داده و حتی بعضی از خاک‌ها را برای محیط و سلامت انسان مضر کرده است. فرسایش یکی از علت‌های اصلی بی‌ارزش شدن خاک است. در فرایند فرسایش سرعت از دست رفتن خاک‌های سطحی از سرعت جایگزین شدن آن‌ها خیلی بیشتر است. استفاده از کودهای شیمیایی (غیر ارگانیک)، همراه با شخم زدن‌های سالیانه میزان هیوموس خاک را کاهش می‌دهد. برای احیاء خاک، مواد ارگانیک باید دوباره به خاک بازگردانده شوند و هیوموس از بین رفته باید از منبع خارجی دوباره به خاک برگردد. چون برای تولید طبیعی آن سال‌ها زمان نیاز است باید از منبع خارجی استفاده کرد. زندگی گیاه به فعالیت‌های بیولوژیکی خاک بستگی دارد و بدون مقدار مورد نیاز هیوموس این فعالیت‌های بیولوژیکی به شدت کاهش می‌یابند. خاک‌های سالم بین ۲ تا ۶ درصد مواد ارگانیک دارند. ولی محیط‌های کشاورزی زیادی از خاک با سطوح کم‌تر مواد ارگانیک استفاده می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.